Právne a bezpečnostné služby
pre digitálnu dobu

o projekte gdpr

GDPR - O projekte

Nethemba s.r.o je slovenská bezpečnostná IT spoločnosť založená v roku 2007 špecializujúca sa primárne na bezpečnosť webových aplikácií a penetračné testy. Tvoria ju špecialisti s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti bezpečnosti,s prestížnymi bezpečnostnými certifikáciami - OSCP, OSCE, CISSP, C|EH, SCSecA, LPIC-3, CCNP, CCSP, CCNPS.

“Motúzová & Lacko” je mladá dynamická advokátska kancelária zameriavajúca sa okrem všeobecného obchodného práva na právo duševného vlastníctva, IT právo, ochranu osobných údajov a nové technológie.”

Referencie |

Naše referencie nájdete na webovej adrese: nethemba.com

Služby

GAP analýza a data mapping

GAP analýza umožní analyzovať aktuálny stav zaobchádzania s osobnými údajmi vo vašej spoločnosti aidentifikuje (ne)súlad s aktuálnou GDPR legislatívou.

čítať viac

Analýza rizík

Základným nástrojom pre systematické riadenie informačnej bezpečnosti je analýz rizík.

čítať viac

Návrh krokov vedúcich ku GDPR compliance

Návrh krokov vrátane odhadu pracnosti, ktoré by mali viesť k tomu, aby bol zákazník v súlade s GDPR nariadeniami.

čítať viac

Úprava a príprava bezpečnostnej dokumentácie a interných procesov

Zoznam služieb.

čítať viac

DPIA - Data Protection Impact Assessment

Posúdenie vplyvu akýchkoľvek zmien na ochranu osobných údajov.

čítať viac

Privacy by design and by default

GDPR odporúča tzv. pseudonymizáciu citlivých dát, čo znamená technickú modifikáciu dát tak, aby v prípade prieniku / úniku dát, z nich nebolo možné rekonštruovať citlivé údaje.

čítať viac

Doplnkové služby

Šifrovanie okrem toho, že výrazným spôsobom znemožní prístup k vaším dátam treťou osobu bez znalosti kľúča, tak je z pohľadu GDPR kľúčové z viacerých dôvodov:

čítať viac
Blog |

Tu nájdete odkaz na náš blog, prezentácie, články, rozhovory a videá týkajúce sa problematiky GDPR.

Kontakt

Nethemba s.r.o. & Motúzová & Lacko
Grösslingová 2503/62
811 09 Bratislava

Telefón (SK): +421 902 125 952
Info: info@gdpr.lol